sâmbătă, 23 aprilie 2011

Obedienţa noastră a primit noi Patente pentru a lucra în Ritul lui Swedenborg

După ce anul trecut Marea Lojă Naţională Mixtă din România a primit, din partea Ilustrului Frate Remi Boyer (Franţa) patenta de reînfiinţare, după aproape un secol, a Ritului lui Swedenborg în România, recent am avut marea onoare de a primi o patenta similară din partea Ilustrului Frate Michael Buckley, Suveranul Mare Maestru al Ritului lui Swedenborg din Marea Britanie, Mare Conservator al Riturilor Pansophice ale Masoneriei Universale, alături de Ritualurile corespunzătoare gradelor acestui Rit prestigios.
Obedienţa noastră îşi exprimă şi pe această cale recunoştinţa faţă de Ilustrul nostru Frate şi Prieten din Marea Britanie, care ne ajută, o dată în plus, în evoluţia noastră.

Sărbători fericite, pline de lumină, sănătate şi iubire !

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, Marele Maestru al Marei Loji Naţionale Mixte din România urează tuturor Fraţilor, Surorilor şi prietenilor noştri o primăvară senină, cu bucurii şi împliniri. Fie ca Marele Arhitect al Universului să ne unească întru Gloria Sa, pentru a desăvârşi Lucrarea comună pe care o facem.