luni, 24 martie 2014

Consacrarea R:.L:.Amun Kematef din Or:. Braşov

Sâmbătă, 22 martie 2014, în prezenţa Marelui Maestru al Marii Loji Naţionale Mixte din România, P:.R:.S:. Mariana Sauciuc şi a Suveranului Mare Maestru General, Mare Hierofant al Suveranului Sanctuar Naţional Român al Ordinului Masonic Oriental al Regimului Primitiv şi Rectificat de Memphis - Misraim, P:.P:.F:.Vlad Sauciuc, a avut loc Ţinuta Solemnă de Consacrare a R:.L:. Amun Kematef de la Or:. Braşov, din cadrul Marii Loji Naţionale Mixte din România, şi de instalare a Maestrului Venerabil al acesteia. Atelierul lucrează potrivit Ritualurilor primelor trei grade ale Ordinului Masonic Oriental al Regimului Primitiv şi Rectificat de Memphis-Misraim, filiaţia Garibaldi - Yarker - Detre - Bricaud - Chevillon - Chambellant - Tappa.
Urăm succes deplin Fraţilor şi Surorilor din Braşov în lucrarea masonică pe care o duc la îndeplinire !