duminică, 25 octombrie 2009

Riturile noastre

Fraţii şi Surorile care lucrează în Atelierele Marii Loji Naţionale Mixte din România pot opta pentru unul din cele şase Rituri practicate în cadrul acestei Obedienţe: Memphis-Misraim, Scoţian Rectificat, Cerneau, Scoţian Primitiv, al Strictei Observanţe Templiere şi Swedenborg.
Primul, în ordinea cronologică a apariţiei Lojelor care îl practică, în cadrul M.L.N.M.R., este Ritul Egiptean de Memphis-Misraim, sosit pe o filieră britanică. Acesta se caracterizează printr-o mare încărcătură mistică, ce reînvie ceremoniile sacerdotale din Templele Egiptului Antic. Este aşadar un Rit Pre-Creştin, ce conţine germenii Gnozei, pe care ulterior o vom regăsi atât în Bisericile Creştine Orientale, cât şi în societăţile iniţiatice de tip Hermetic sau Pitagoreic.
Este binecunoscut faptul că în Templele Egiptului Antic slujeau deopotrivă Mari preoţi şi Preotese, motiv pentru care deplina mixitate a lojelor care practică acest Rit este de la sine înţeleasă.
Nu este lipsit de interes faptul că Ritul de Memphis Misraim a fost primul Rit practicat de Marea Lojă Naţională din România, sub conducerea Marelui Hierofante, căpitanul Constantin Moroiu, la sfârşitul secolului al 19-lea. Acesta şi-a iniţiat fiicele în loji de adopţie, intuind încă de pe atunci caracterul mixt al masoneriei egiptene.