luni, 6 decembrie 2010

Precizări

În ultimele luni asistăm, cu profundă îngrijorare, la un fenomen ce tinde să ia amploare în rândurile masoneriei române: mai multe Obedienţe s-au fragmentat sau au acţionat într-un mod cel puţin ne-elegant faţă de unii membri ai lor, generând efecte greu de cuantificat pe termen scurt, dar care sigur se vor face simţite pe termen mediu şi lung.
Astfel, din Marea Lojă Naţională Unită din România, care s-a desprins, la rândul ei, cu mare scandal, de o Obedienţă omonimă, în urmă cu aproximativ doi ani, au luat naştere două Mari Loji: una se numeşte Marea Lojă Naţională Română 1880, şi îşi revendică obârşia de la prima organizaţie masonică înfiinţată în ţara noastră de căpitanul Moroiu, la finele secolului XIX; a doua şi-a luat numele de Marea Lojă Masonică Română. Cele două organizaţii nu s-au despărţit în mod fratern, ci au recurs la metode extreme, de radiere şi ardere reciprocă între coloane ale conducătorilor lor, fapt regretabil, care aruncă o lumină dintre cele mai nefavorabile asupra masoneriei române în general.
Mai mult chiar, avem informaţii potrivit cărora M.L.N.R. 1880 intenţionează să invite, la ceremonia aprinderii luminilor Obedienţei, două personaje controversate ale Franc-Masoneriei universale: Licio Gelli (Italia), al cărui nume se leagă de scandalul P2 din anii '80, respectiv Joseph Castelli (Franţa), care îşi atribuie o serie de titluri şi demnităţi masonice nerecunoscute de celelalte Obedienţe din Hexagon şi din Europa. Făcând astfel, considerăm că membrii M.L.N.R. 1880 pornesc cu stângul în noua lor existenţă masonică, şi vor fi priviţi cu neîncredere de ceilalţi Fraţi din România şi din întreaga lume.
Semnalăm, apoi, un alt fapt căruia nu îi găsim o justificare, anume intenţia conducerii Marii Loji Naţionale a României de a-l exclude din rândurile sale pe însuşi fondatorul ei, de acum opt ani, Prea Respectabilul Frate Viorel Dănacu, care, după expirarea celor două mandate legale de Mare Maestru, a primit - în loc de recunoştinţă pentru gestul său îndrăzneţ din anul 2002, când, alături de regretatul Frate Nicu Filip, a părăsit Marea Lojă Naţională din România, pentru a crea M.L.N.A.R., gest urmat de crearea Centrului de Studii Franc-Masonice Paris-Bucureşti, de editarea revistei Cuvânt Masonic, etc, etc. - doar reproşuri şi acuzaţii.
În faţa acestei stări de fapt, conducerea Marei Loji Naţionale Mixte din România a hotărât să înceteze orice legătură pe linie masonică, administrativă şi profană, atât cu conducerea Marei Loji Naţionale a României cât şi cu nou creata Mare Lojă Naţională Română 1880.
Ne exprimăm public solidaritatea faţă de Prea Respectabilul Frate Viorel Dănacu, Mare Maestru de Onoare Ad-Vitam al Obedienţei noastre şi regretăm măsurile luate împotriva domniei sale, sperând că ele sunt temporare şi că vor fi anulate cât de curând posibil.
De asemenea, regretăm decizia nou înfiinţatei M.L.N.R.1880 de a invita la ceremonia aprinderii luminilor o serie de personaje ce nu cadrează cu reperele noastre de probitate şi onestitate, şi care - mergând după vechea zicală românească "Cine se aseamănă se adună" - pun într-un con de umbră bunele intenţii cu care se presupune că aceşti Fraţi pornesc la drum.
Dr. Vladimir Radu Sauciuc
Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Mixte din România